Szkoła Humanitarna

„Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic z zakresu globalnych współzależności oraz kształtowanie zaangażowanych i odpowiedzialnych postaw względem otaczającego świata i zamieszkujących go ludzi.

Udział w projekcie „Szkoła Humanitarna” daje placówce możliwość działania na rzecz tworzenia bardziej sprawiedliwego świata poprzez zaangażowanie w realizację projektu z zakresu edukacji globalnej. Udział w projekcie to także realizacja nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, która wprowadza elementy edukacji globalnej  w programie nauczania szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

W ramach „Szkoły Humanitarnej” uczniowie i uczennice zaangażowanych placówek realizują projekt dotyczący zagadnień edukacji globalnej. Praca metodą projektu stwarza okazję zdobycia umiejętności pracy w grupie oraz kształtowania poczucia odpowiedzialności za swoją rolę w projekcie i za przebieg zaplanowanych działań. Z kolei zaproponowanie uczniom i uczennicom podjęcia tematyki z zakresu edukacji globalnej sprawia, że zdobywając wiedzę o globalnych powiązaniach w wymiarze kulturowym, społecznym, ekonomicznym i ekologicznym, zwiększają swoją świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią.

Koordynatorami projektu na terenie naszego gimnazjum są p. Marta Lamentowicz   i p. Monika Andrzejewska.

źródło:http://www.pah.org.pl/edukacja_humanitarna,o_edukacji_humanitarnej,478,szkola_humanitarna_artykuly.html

W ramach projektu Szkoły Humanitarnej zapraszamy uczniów gimnazjum do tworzenia i działania w szkolnym klubie Szkoły Humanitarnej.

Celem klubu jest:

 • zdobywanie wiedzy z zakresu współzależności globalnych, pomocy humanitarnej i rozwojowej, uchodźstwa i reparacji,
 • upowszechnienie zdobytej wiedzy wśród rówieśników, społeczności lokalnej,
 • realizacja projektu edukacyjnego.

Serdecznie zapraszają opiekunowie klubu – p. Marta Lamentowicz, p. Monika Andrzejewska oraz p. Kornelia Jakubowska – Rubas.


18-20. 11. 2010          ’’Sposób na edukację globalną’’

W ramach projektu ‘’Szkoła Humanitarna” uczennice naszej szkoły – Julita Sobczak i Daria Wojciechowska wraz z nauczycielem – p. Martą Lamentowicz uczestniczyły w trzydniowym szkoleniu dotyczącym edukacji globalnej, które odbyło się w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie– Jeziornym. Nasze gimnazjum było jedną z osiemnastu szkół, które wzięły udział w szkoleniu. Podczas naszego pobyty dowiedzieliśmy się, czym jest edukacja globalna i na czym polega praca metodą projektu w edukacji globalnej. Bardzo intensywnie pracowaliśmy nad przykładowymi projektami oraz spotkaliśmy się z ciekawymi gośćmi z organizacji PAH.  W ostatnim dniu naszego pobytu udaliśmy się do Warszawy, gdzie wszyscy uczestnicy szkolenia wzięli udział w grze miejskiej. Zadaniem trzyosobowej grupy było odnaleźć wyznaczone miejsca w Woli Warszawskiej oraz wykonać zadania dotyczące edukacji globalnej. Nasza trzyosobowa grupa dzielnie szukała i wykonywała zadania podczas zimnego listopadowego popołudnia.  Mieliśmy szanse nie tylko zdobywać wiedzę i umiejętności, ale także poznaliśmy wiele fantastycznych osób. Wróciliśmy do domu pełni wrażeń, pozytywnej energii i z masą pomysłów do dalszej pracy.

Co to jest sprawiedliwy handel?

Dnia 14 maja obchodzono Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Z tej okazji 16 maja w naszej szkole był zrealizowany projekt, którego ideą był właśnie sprawiedliwy handel.  Klub Szkoły Humanitarnej przygotował wystawę, dzięki której uczniowie naszego gimnazjum dowiedzieli się; co to jest sprawiedliwy handel   i  dlaczego jest on ważny. Uczniowie zapoznali się z produktami pochodzącymi ze sprawiedliwego handlu oraz poznali znak Fair trade.

W ramach projektu klasy wykonywały wyznaczone zadania. Klasy pierwsze  analizowały tekst dotyczący herbaty – ich zadaniem było przedstawienie graficznego schematu produkcji herbaty od uprawy do konsumenta. Zadaniem klas drugich było odegrać scenkę ekonomiczną z bananem. Każdy z uczniów wczuł się w rolę pracownika plantacji, właściciela plantacji, przewoźnika, importera lub sprzedawcy. Uczniowie ustalili, jaką część dochodu ze sprzedaży banana powinna uzyskać każda grupa. Dyskutowano także o sytuacji producentów i rolników w krajach Południa. Uczniowie klas trzecich po zapoznaniu się z tekstami opisującymi sytuację producentów wybranych państw zdefiniowali problem istniejący w tych państwach. Gimnazjaliści zastanawiali się, dlaczego tak się dzieje, jak powinno być, co można zrobić, żeby rozwiązać dany problem.

Każda klasa rozwiązała także ankietę, dzięki której sprawdziła ile wie o uprawach prowadzonych w krajach Trzeciego Świata. Młodzi gimnazjaliści wykazali duże zainteresowanie tematem.

Sprawiedliwy handel rozwija się na Zachodzie od ponad 60 lat, budzi też coraz większe zainteresowanie w Polsce. Klub Szkoły Humanitarnej zbadał, kto i gdzie w naszej miejscowości sprzedaje produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu. Uczniowie z przykrością stwierdzili, iż produkty ze znakiem Fair trade w naszej miejscowości nadal są trudno dostępne. Jeśli jednak szukamy takich produktów warto odwiedzić sieć sklepów Bomi lub Tesco, te właśnie sklepy mają w swojej ofercie produkty pochodzące ze sprawiedliwego handlu.
Klub Szkoły Humanitarnej ma nadzieję, iż uczniowie naszego gimnazjum będą aktywnie promować idee sprawiedliwego handlu.

W roku szkolnym 2010/2011:

 • Powołano Klub Szkoły Humanitarnej.
 • Opracowano regulamin klubu.
 • Umieszczono informacje o projekcie w szkolnym wydaniu „Żaczka”.
 • Zaprezentowano krótką informacje o projekcie i edukacji globalnej, uczniom naszego gimnazjum.
 • Stworzono szkolną biblioteczkę z literaturą dotyczącą edukacji globalnej.
 • Przeprowadzono lekcje z edukacji globalnej.
 • Zrealizowano akcję ”Dzień Konsumenta” w formie broszur i plakatów.
 • Zrealizowano akcję ”Woda” w formie plakatów.
 • Zrealizowano projekt ”Sprawiedliwego Handlu” oraz stworzono gazetkę dotyczącą Sprawiedliwego Handlu.

Wyniki ankiety: „Sprawdź ile wiesz o uprawach roślin prowadzonych w krajach Trzeciego Świat” przeprowadzonej 16.V.2011r w ramach projektu Szkoły Humanitarnej – Co to jest Sprawiedliwy Handel?

Klasa: Ilość punktów: Klasa: Ilość punktów: Klasa: Ilość punktów:
1A 6/12 2A 5/12 3A 8/12
1B 11/12 2B 6/12 3B 5/12
1C 8/12 2C 8/12 3C 9/12

1D9/122D8/123D6/121E10/122E7/123E6/121F6/122F5/123F8/12   2G9/12 3G9/12

Wyniki konkursu plastycznego „Sprawiedliwy handel”

W ramach projektu Szkoły Humanitarnej uczniowie gimnazjum wykonali plakaty promujące Sprawiedliwy handel.

I miejsce zdobyła klasa III A
II miejsce zdobyła klasa I C
III miejsce zdobyła klasa I B

Klasa 3g otrzymała wyróżnienie za hasło; „Każdy kto towar sprawiedliwie zrobiony kupuje- złotówek nie marnuje”

Zwycięzcom gratulujemy!
Klub Szkoły Humanitarnej

Marta Lamentowicz

Zwierzęta są najważniejsze

Dnia 03.06.2011 roku odbył się wyjazd do schroniska dla zwierząt w Koninie. Zawiozłyśmy tam zebraną przez nas karmę i smakołyki. Podczas pobytu w tej placówce wyprowadzałyśmy i bawiłyśmy się z psami. Dowiedziałyśmy się także, że w schronisku jest około 160 psów i 30 kotów. Bawiłyśmy się świetnie. Każda z nas chciała zabrać swojego podopiecznego do domu.
Jednak nie wszyscy ludzie są tacy. Niektórzy zabierają zwierzątko do domu i oddają po bardzo krótkim czasie. Oczekują od tych zwierząt, że od razu będą się zachowywać tak, jak oni by chcieli. Patrząc w oczy tych psów, miłość wypełniła nam serca.
Jeżeli ktoś byłby zainteresowany pracą w schronisku, może zatrudnić się jako wolontariusz. Pamiętajmy także, żeby wspomagać schroniska dla zwierząt, chociażby poprzez przekazanie 1% podczas rozliczania podatku lub zawiezienie od czasu do czasu karmy.

uczennica – Zagawa Weronika